غریبه ی من...

دوشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 11:38 ق.ظ

غریبه میخواهم که بمانی


غریبه بمان...همین جا کناره من بمان...


من خسته ام از آشنایان بی ثبات،آنهایی که امروز هستند و فردا رفته اند،دور تمام مهربانی های زودگذر را خط کشیدم!!


غریبه بین خودمان بماند،کم کم دارم به تو عادت میکنم، به تویی که نمیشناسمت!!!


من خسته ام از معتمدین تو خالی، از اعتمادی پوچ...


غریبه فقط یک چیز را ثابت کن: ثابت کن که تکیه گاهی!!


من از تمام آدمهای دور و برم خسته ام...هی غریبهمن و تو مجبوریم کنار هم بمانیم!!!


برچسب‌ها: خسته ام،غریبه