تو بجای من ببار....

شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 10:48 ب.ظ
دریچه ای رو به آسمان تهران
آسمانی که اینروزها دلش تنگتر از من می تپد 
خوشبحاش که بی محابا می بارد و اما من...

ببار بجای من هم تو ببار